Toimintaperiaatteemme

Olemme koostaneet tähän muutamia tärkeimpiä toimintaperiaatteitamme. Asiakastyytyväisyys on kaiken tekemisemme lähtökohta, ja haluamme asiakkaidemme pitävän meitä luotettavana, tehokkaana ja ammattitaitoisena yrityksenä, jonka voi tilata töihin vaikka uudestaankin. Lue periaatteistamme ja ota yhteyttä, mikäli purkutyöt tarvitsevat tekijäänsä!

1. Sopimusten noudattaminen

Noudatamme aina sopimuksissa sovittuja asioita, emmekä tahdo maineemme tahriutuvan myöhästyneiden urakoiden vuoksi. Toimimme Suomen lakeja noudattaen ja kannamme oman yhteiskunnallisen vastuumme työnantajana, sekä yhteiskunnallisena toimijana

2. Valvonta, turvallisuus ja vastuullisuus

Purkutyöt suoritetaan aina vastaavan mestarin alaisuudessa, eikä purkutyömaalle ole ulkopuolisilla pääsyä. Näin toimimalla varmistetaan työn turvallisuus, sekä aikataulujen pitävyys. Purkutyömaa aidataan ja mahdollisista meluhaitoista tai tärinähaitoista tiedotetaan lähikiinteistöjä. Työn suunnittelussa pyritään aina pitämään työstä ympäristölle aiheutuvat haitat mahdollisimman pieninä ja lyhytaikaisina.

3. Luvat kuntoon yhdessä

Olipa kyseessä sitten asbestipurku, talon purku tai muu purkutyö, asiakas voi aina luottaa siihen, että kun työt aloitetaan, tarvittavat luvat ovat kunnossa. Kun sopimus purkutöistä on syntynyt, voidaan aloittaa lupaprosessi, jossa haetaan lupia (kohteesta riippuen) mm. kohteen purkamisesta tai asbestipurusta. Jos purkutyöstä syntynyttä jätettä kierrätetään, tai hyödynnetään muualla, haetaan tähän tarvittavat ympäristöluvat. Ammattilaisemme toimivat asiakkaan tukena lupaprosessien aikana, ja tarvittaessa myös ohjeistavat tarvittavien lupien hankinnassa.

Lue lisää purkutöistä ja talon purkamisesta