Rakennusten kokonaispurkutyöt Varsinais-Suomessa ja Turussa

Purkutyöt tarkoittavat rakennuksen tai rakennusten purkamista siististi, suunnitellusti ja hallitusti. Purkaminen suoritetaan erilaisia purkutyökoneita käyttäen, paikasta riippuen, sekä sisä- tai ulkotöinä. Purkutöitä voidaan tehdä ympäri vuoden ja purkutyöt ovat harvemmin riippuvaisia säätilasta. Purkutyöt ovat kasvava toimiala esimerkiksi sisäilmaongelmien, vanhoissa betonitaloissa käytetyn asbestin ja vanhojen heikkokuntoisten kiinteistöjen takia.

Purkutyöt suoritetaan aina vastaavan mestarin alaisuudessa, eikä purkutyömaalle ole ulkopuolisilla pääsyä. Näin toimimalla varmistetaan työn turvallisuus, sekä aikataulujen pitävyys. Purkutyömaa aidataan ja mahdollisista meluhaitoista tai tärinähaitoista tiedotetaan lähikiinteistöjä. Työn suunnittelussa pyritään aina pitämään työstä ympäristölle aiheutuvat haitat mahdollisimman pieninä ja lyhytaikaisina.

Nykyaikaisten työmenetelmien ansiosta Totaalipurku Oy:n purkutyöt voidaan suorittaa tavalla, jossa painon perusteella 99% jätteestä lajitellaan ja kierrätetään uusiokäyttöön. Samoin purkutöistä kertyvä kierrätykseen kelpaamaton materiaali ja ongelmajäte käsitellään asianmukaisesti. Alan ammattilaisina tiedämme miten saada vaivattomasti ja viivästymättä suurempikin purku-urakka tehtyä ekologisesti.

Purkutyöt ja tarvittavat luvat

Ennen purkutöitä kiinteistön omistajan tulee hankkia asianmukaiset purkuluvat. Jos lupaprosessi on vielä tarjousta tehdessä kesken, niin ammattilaisemme voivat tarvittaessa ohjeistaa tarvittavien lupien hankinnassa.

Tämän jälkeen alkaa huolellisen purkusuunnitelman teko, jossa mm. kartoitetaan purkukohde, haittatekijät, vaarat ja vastuut. Totaalipurku toimittaa aina kohteelle purkutyö- ja turvallisuussuunnitelman. Kun purkusuunnitelma on tehty, voidaan aloittaa purkutyöt. Purkutyöt aloitetaan tyhjentämällä kiinteistö kokonaan irtaimistosta ja irrottamalla mahdolliset muut purkutyötä haittaavat ei-kiinteät osat. Tämän jälkeen alkaa varsinainen purkuosuus, jossa työkoneella puretaan rakennusta ylhäältä alaspäin. Kaikki kohteesta tuleva purkujäte lajitellaan, kierrätetään ja käsitellään säädösten mukaisesti.

Mikäli rakennuksessa on asbestia, tulee kohteesta tehdä ennakkoilmoitus aluehallintovirastoon ennen töiden aloittamista. Totaalipurku on valtuutettu asbestipurkaja ja suoritamme asbestipurut turvallisuus- ja suojausmääräyksiä noudattaen.

Henkilökuntamme ovat alan ammattilaisia, joihin voi luottaa niin purku sekä kierrätysasioissa. Sisäpurkutöissä käytämme miestyön lisäksi mm. Bobcat 753 ja Bobcat MT 55 pienpyöräkuormaajaa sekä Takeuchi TB 17 pienkaivinkonetta purkutyövarustein. Pääpurkukoneitamme ovat mm. 2 kpl Doosan DX 300LC, 2 kpl Doosan DX 340LC, Doosan DX 255LC, Doosan DX 140LCR, Kobelco SR70, Hyundai Robex 430LC, Volvo 180C pyöräkuormaaja sekä kuljetuskalustona Scania R560, Scania 164 ja Scania 143.

Noudatamme aina sopimuksissa sovittuja asioita. Meille on tärkeää, että purkutyöurakat tehdään aina sovitun aikataulun puitteissa . Toimimme Suomen lakeja noudattaen ja kannamme oman yhteiskunnallisen vastuumme työnantajana, sekä yhteiskunnallisena toimijana. Ota yhteyttä henkilökuntaamme ja kysy lisää suorittamistamme purkutöistä.

Jätä tarjouspyyntö purkutöistä »