Purkutyöt

Purkutyöt tarkoittavat rakennuksen tai rakennusten purkamista siististi, suunnitellusti ja hallitusti. Purkaminen suoritetaan erilaisia purkutyökoneita käyttäen, paikasta riippuen, sekä sisä- tai ulkotöinä. Purkutyöt sopivat esimerkiksi vanhojen rakennusten purkamiseen, asbestin hävittämiseen, sekä muun muassa vaativien rakennuskohteiden uudisrakentamiseen. Purkutyötä voidaan tehdä ympäri vuoden, eikä se ole riippuvainen säätilasta. Purkutyöt ovat kasvava toimiala esimerkiksi home-ongelmaisten, 70-luvulla rakennettujen asbestiongelmaisten betonitalojen ja vanhojen heikkokuntoisten kiinteistöjen takia.

Purkutyöt suoritetaan aina vastaavan mestarin alaisuudessa, eikä purkutyömaalle ole ulkopuolisilla pääsyä. Näin toimimalla varmistetaan työn turvallisuus, sekä aikataulujen pitävyys. Purkutyömaa aidataan ja mahdollisista meluhaitoista tai tärinähaitoista tiedotetaan lähikiinteistöjä. Työn suunnittelussa pyritään aina pitämään työstä ympäristölle aiheutuvat haitat mahdollisimman pieninä ja lyhytaikaisina.

Nykyaikaisten työmenetelmien ansiosta purkutyöt voidaan suorittaa tavalla, joka muuttaa vanhan rakennuksen suoraan poiskuljetettavaksi jätteeksi. Tämä on nopea ja helppo tapa vanhan rakennuksen poistoon. Purkutyön tilaajan tarvitsee huolehtia, vain alkukartoituksen aikana läpikäytävistä vastuista. Alan ammattilaisina tiedämme miten saada vaivattomasti ja viivästymättä suurempikin purku-urakka tehtyä.

Purkutyöt ja tarvittavat luvat

Purkutyöt alkaa tarjouksen jättämisestä ja jatkuu yhteisymmärryksen löytymisen jälkeen tarjouksen hyväksyntään. Tämän jälkeen voidaan aloittaa lupaprosessi, jossa haetaan lupia (kohteesta riippuen) mm. kohteen purkamisesta tai asbestipurusta. Jos purkutyöstä syntynyttä jätettä kierrätetään, tai hyödynnetään muualla, haetaan tähän tarvittavat ympäristöluvat. Ammattilaisemme toimivat asiakkaan tukena lupaprosessien aikana, ja tarvittaessa myös ohjeistavat tarvittavien lupien hankinnassa.

Tämän jälkeen alkaa huolellisen purkusuunnitelman teko, jossa mm. kartoitetaan purkukohde, haittatekijät, vaarat ja vastuut. Kun purkusuunnitelma on tehty, voidaan aloittaa purkutyöt. Purkutyöt aloitetaan tyhjentämällä kiinteistö kokonaan irtaimistosta ja irrottamalla mahdolliset muut purkutyötä haittaavat ei-kiinteät osat. Tämän jälkeen alkaa varsinainen purkuosuus, jossa työkoneella puretaan rakennusta ylhäältä alaspäin. Kaikki kohteesta tuleva purkujäte lajitellaan ja ajetaan lähimmälle jätteidenkierrätyskeskukseen kuorma-auton lavalla.

Mikäli rakennuksessa on asbestia, poistamme sen yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa sekä säilytämme sen aina asianmukaisesti niin, ettei sitä päädy muualle, kuin sille varattuihin paikkoihin. Asbestipurkuun hankitaan aina asianmukaiset purkuluvat.

Henkilökuntamme ovat alan ammattilaisia, joihin voi luottaa niin purku sekä kierrätysasioissa. Sisäpurkutöissä käytämme miestyön lisäksi mm. Pienpyöräkuormaajaa, sekä pientä kaivinkonetta kohteesta riippuen. Pääpurkukoneitamme ovat mm Doosan 300DX kaivinkone (n 30000kg ) ja Doosan 340DX kaivinkone (paino n 35000kg) sekä jätteen poiskuljetuksessa käytämme alihankkijoiden lisäksi omaa kuorma-autoa Scania 143.

Noudatamme aina sopimuksissa sovittuja asioita, emmekä tahdo maineemme tahriutuvan myöhästyneiden urakoiden vuoksi. Toimimme Suomen lakeja noudattaen ja kannamme oman yhteiskunnallisen vastuumme työnantajana, sekä yhteiskunnallisena toimijana. Ota yhteyttä henkilökuntaamme ja kysy lisää suorittamistamme purkutöistä.

Jätä tarjouspyyntö purkutöistä »